20101204

Г. Мөнхбаатар :


 . . .
Ãóàãàëàõ äóóí 
Òîëãîé äýýð õàãàð÷
Õ¿ñýë ìèíü çàìõàðíàì
Õàãàðñàí õýëòýðõèé íü
Ç¿ðõýíä øèãäýæ
Óðüäûí øàðõ ñýäðýâ
Õàðöàà ò¿¿í ð¿¿ øèäýæ
Áèå áèå ð¿¿ãýý øèðòñýýð
Áè íýã èõ õàéðûã îëìóó
Òàðõèíä õàãàðñàí äóóí
Òýíä á¿òýí áóéã ¿çõ¿¿ë
Òàñ õàð øóâóóíààñ
Öàãààí ºä òàñàðíàì
Òàãíàé òàøèõ ÷èíü
Ìóó ¸ð áèø
Òàíûã áè äóóääàã øèã
Òýä ýíý õýëýýðýý
Èæèéãýý äóóäõóóë
Òàãíàé òàøèõ ÷èíü
Ìóó ¸ð áèø ãýæ
Òàðõèíä õàãàðñàí äóóí
Òýíä á¿òýí áîëíîì


2010.05.25

3 comments:

  1. za sain uu. blog neesend bayar hurgii

    ReplyDelete
  2. bugeg anduudiig sanagduullaa shuu.

    chi hurvuulegch ashigla aa. ene hayagaar orood shulgaa unicode ruu hurvuulchihval komputer bolgon dr tanih bolno.


    http://badaa.mngl.net/convert/con2uni.htm

    ReplyDelete